Rivotti - Mojes - Gias Primavera - Gias Alpetta - Gias Costa - Gias Giaute - Alpe Invers - Rivotti (28.03.2021)

Rivotti - Alpe Invers - Gias Alpetta - Gias Pian delle Cialme - Gias Costa - Gias Alpetta - Rivotti (27.03.2022 – in Gegenrichtung wie beschrieben)